afet - omü sözlük
aniden oluşan,başladıktan sonra insanlar tarafından engellenmesi zor,can ve mal kaybına neden olan yıkıcı doğa olaylarıdır.Afetler doğal olarak oluştuğu gibi insanlardan kaynaklanan doğal afetlerde vardır.Örneğin kaynağı insan olan yangınlar,hava kirliliği nedeniyle oluşan toplu ölümler,İnsanın doğal çevreyi tahribi ile oluşan toprak erozyonu ve sonuçları ,Su kirliliği sonucu deniz canlılarının ölümü ,Salgın hastalıklar bunlardan bazılarıdır.