aldatıldığı hâlde ilişkiye devam eden insan - omü sözlük