15. Yy\'da yaşamış Bektaşi bir alimdir. Aynı zamanda matematik ve tıp ilminde de, zamanının alimleri arasında söz sahibi bir insandı. En ünlü eseri mahrem-i Şia\'dır. Bu eserinde (dönemin koşulları içerisinde) ilerleyen zamanlarda Anadolu\'nun Şia etkisi altına gireceği öngörüsünde bulunmuştur. Yavuz Selim\'in yaptığı seferler, bu durumun ispatı niteliğindedir adeta. Aynı zamanda şairdir de. Fatih sultan mehmet için Yazdığı \"sen mi büyüksün, İstanbul mu?\" şiiri, günümüze bir deyim olarak ulaşabilmiştir. 1499 yılında karaman ziyareti sırasında, at üzerinde hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Kendisine dair çok fazla bilgi bulunmasa (ve verilen bilgilerin çoğu spekülatif tahminlerden öteye gidemese) da kendisi hakkında kesin olarak bilinen şeylerden biri de zamanının panteist görüşünü benimsediğidir. \"allah, akl ve kalb\" isimli oldukça kısa eserinde tasavvufçu-panteist görüşlerinin bir özetini sunmuştur.