anancılar - omü sözlük
önüne gelenin annesine , ailevi değerlerine küfreden ilkel kafalı yobaz pisliklerdir.
ne edersen onu bulursun diye bir söz vardır çopunuz bilirsiniz.
işte annesine en çok küfredilenler de o anancılardır. kendileri tek başına 100 kişinin annesine küfreder. ama karşılık olarak onun annesi de onlarca kişiden küfür yer.