anarşi - omü sözlük
Anarşizm, geleneksel siyasete karşıdır; devletsizlik ve şiddetsizlik temel ilkeleridir. Devlet, doğası gereği kötüdür, kötü olduğu için değil.
Ne kadarının yararlı ne kadarının zararlı olduğu konusunda konuşulması gereken başlıktır
Anarşist düzene hiç bir zaman ortam yaratılmadığından uygulanışı hakkında herhangi bir fikre sahip olunmasa bile gün gelecek ve dünyayı daha güzel bir hale getireceğiz.Kuralları zenginler koyar fakirlere uygulatılır.Bu düzen yıkılacak.