(bkz:Derviş Ahmet)

Aşıkî mahlasıdır.
15. yüzyıl osmanlı tarihçisidir. aynı zamanda akıncı olarak da bilinir. seferlere katılır bunları da bizzat kronolojik olarak eserlerine yansıtırmış.

(bkz: Tevârîh-i Âl-i Osman) (u: Âşık Paşâzade tarihi) osmanlı tarihi, eseridir.
3 padişah dönemini yaşamıştır. (u: tarih çalışıyorum da bu ara)