`bab`, arapça kökenli bir kelime olmakla birlikte, birincil olarak \"kapı\" anlamında kullanılmaktadır. osmanlı başkenti ve osmanlı hanedan sarayı için de \"ulu kapı\" anlamına gelen \"`bâb-ı ali`\" tanımı uygun görülmüş ve kullanılmıştır.

ali muhammed bab tarafından kurulan dinî öğreti, yani babilik, katolik inancında görülen `lutheryanizm` akımı gibi reformist bir mezhep akımı değildir. bir `mehdilik` akımıdır. bu sebeple, ali muhammed bab \"`seyyid`\" (seyit: hz. peygamber soyundan gelen kimse) lâkabını da kullanır.

ses bilimsel olarak \"bab\" kelimesindeki sesli harf (a) uzatılarak sesletilir. babilik kelimesindeki ilk iki sesli harfin her ikisi de uzatılarak sesletilir.

ayrıca (bkz: babında)