Hayata pozitivist yaklaşanların en büyük sorunu. Bilimin ucu bucağı yokken maneviyatı elle tutulur bir hale getirme çabasıdır. Nafiledir. İnsanoğlunum sevgi kelimesine yüklediği anlamları bile açıklayamazken...
mallıktır bakın gerçekten mallıktır ve bunu açıklamayacağım. açıklamasını isteyen sorandan da maldır