`blah blah blah` veya `bla bla bla`

resmî olmayan yazılı ve sözlü anlatılarda üç nokta işaretinin ( ... ) yerini tutan ingilizce bir söz kalıbıdır. ingiliz lisanında \"sıkıcı veya absürt teşkil edecek içerik\" anlamına gelen (b:blah) kavramının yinelenmesiyle meydana gelmiştir.

kullanıldığı yere göre türkçedeki karşılığı (b:falan-filan) (u: falan filan işte) ve/veya (b:vesair) sözcükleridir.