boşanma - omü sözlük
iki farklı cins arasındaki evlilik bağının sona ermesi olarak geçmektedir.
* islam hukukunda bu konu \"müfarekat\" başlığı altında düzenlenmiştir. Müfarekat evlilik bağının çözülmesiyle eşlerin birbirlerinden ayrılmaları anlamına gelmektedir.

veyahut da (bkz: talak)
* islam hukukunda bu sözcük(u: talak) (aslında tek anlamı bu olmamakla beraber) kocanın tek taraflı irade beyanıyla evlilik birkiğine son vermesi anlamında kullanılmıştır.
* koca talak için bir sebep ileri sürmek ve karısının rızasını almak zorunda değildir.
talakın geçerli olabilmesi için hakimin kararına da ihtiyaç yoktur.

* erkeğin boşanma hakkını kötüye kullanmasını önleyici tedbirler getirilmiştir. Bunların başında eşini üç kez boşayan kocanın, boşadığı eşiyle evlenmesinin kadının başka bir erkekle geçerli bir evlilik yapma şartına bağlanması ((bkz: hülle) ), `mehr-i müeccel`in miktarının yüksek tutulması gelmektedir.

* islam hukukunda hak sahibi olanlara göre dört çeşit boşanma vardır. (b:bunlar:)
1) Erkek tarafından boşanma (talak)
2) kocanın verdiği yetkiye dayanarak, kadın tarafından boşanma (tefviz-i talak)
3) karşılıklı rıza ile boşanma (muhala\'a veya hul)
4) belirli sebeplerin varlığı halinde hakim kararıyla boşanma (tefrik-adli boşanma)

* `osmanlı devleti`\'nin uygulamasında, islam hukukunda böyle bir zorunluluk olmamasına rağmen, boşanma işlemleri `şer\'iyye sicilleri`ne kaydedilmiştir. bunun en önemli sebebi ise, ileride ortaya çıkabilecek problemleri önlemek, bazı iddiaları ispat etmektir.
1917 tarihli hukuk- aile kararnamesi ise karısını boşayan kocanın durumu hakime bildirme mecburiyeti olduğun hükmetmiştir.
günümüzde artan boşanma oranları, boşanma sırasında profesyonel manada danışmanlık ve dava hizmetleri veren avukatlara ihtiyacı arttırmıştır. beylikdüzü\'nde merkezi lokasyonlu ofis-te beylikdüzü boşanma avukatı; mal paylaşımı, nafaka, velayet, anlaşmalı boşanma protokolü ve tanıma tenfiz davaları gibi alanlarda hizmet veriyor. bunlar yaygın hizmetler ama bunlar ile da sınırlı kalmıyor. yabancı mahkemelerin verdiği boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi, yabancılarla evli olan çiftler için danışmanlık, yabancı ülkede boşanmak isteyenler için hukuki danışmanlık, iddet süresinin kaldırılması ve babalık davaları gibi daha birçok çeşitli ve kapsamlı hukuki işlemlerde hizmetler mevcut. boşanmak evlenmekten çok daha kapsamlı bir hukuki durum olduğundan kişinin bir avukatla temsil edilmesi oldukça önemlidir.

avukat ile çalışmak bir zorunluluk değilse de bir avukatın mesleki bilgisinden yararlanmak önemlidir ve bir avukatın sizlere birçok yardımı olabilir. beylikdüzü avukat da birçok farklı hukuki alanda sizlere yardımcı olmak adına beylikdüzü\'nde hizmet vermekte. büronun çalışma alanları oldukça geniş: aile hukuk, gayrimenkul hukuku, ticaret ve şirketler hukuku, bilişim hukuku, miras hukuku, icra ve iflas hukuku, ceza hukuku, fikri ve mülkiyet hukuku, tazminat hukuku ve daha da farklı alanlarda hizmetler mevcut. avukat lisans eğitimini 2012 yılında selçuk üniversitesi hukuk fakültesi\'nde tamamladı. kredi kartıyla online ödeme imkanı var. ancak bunun için kredi kartınızın 3d aktivasyonu açık olmalı. 8.30-23.00 saatleri arasında büroyu arayabilirsiniz.
https://www.merveari.av.tr/
Boşanma sebebiyle maddi ve manevi tazminat talebi boşanma davasıyla birlikte istenebileceği gibi boşanma hükmünün kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içerisinde ayrıca bir dava açılarak da istenebilir.

ankara avukat