che'nin çantasından nutuk çıktı yalanı - omü sözlük