devlet olmasa mal ve can güvenliğimiz olmazdı - omü sözlük
sanırım en gülünç devletçi mitlerinden biri. sadece yirminci yüzyılda devletler 262 milyondan fazla vatandaşını öldürdü. buna ülkeler arası savaşlarda ölenler dahil değil. bunları da eklersek, yanına devlet tarafından işkence edilen,yaralanan, sakat bırakılan insanları da katarsak önümüze anarşi durumunda tahayyül edilebilecek en berbat kaostan bile korkunç bir tablo çıkıyor. ve devlet savunucuları bizden devletin insanların can ve mal güvenliğini sağladığına inanmamızı bekliyor.