dini eleştirirken safsataya başvurmak - omü sözlük
günümüzde dini eleştiren nonteistlerin -genellememek şartıyla- başvurdukları yöntemdir.

eleştiri yaptıkları dini ya tam olarak bilmezler yahut ,zihinlerinde bir din yaratıp bu dini çürütmeye çalışırlar. kutsal metin olarak kabul edilen tevrat, incil ve kur\'an gibi kitapların bir pasajını/ayetini ayıklayıp terör örgütlerinin veya devletlerin bu ayete göre katliamlar yaptıklarını iddia ederler ve açıkça mantık hatasına düşerler. bir pasaj yahut ayet, belli bir zaman dilimindeki bir olaya karşılık gelmiştir.bu olaylar da kendi tarihleri içerisinde değerlendirilirler. günümüze taşınmazlar.

bu ayıklamayı yapıp , dine hizmet ettiğini düşünmek nasıl safsataysa, aynı şekilde bu ayıklamayı (ayet kırpıp biz mücahidiz heooooo) yapıp katliamlar yapanları parmakla işaret edip \" işte din bu \" demek de aynı derecede safsatadır.