elini tutturmayan kızın evlenmeden olmaz demesi - omü sözlük