*Federasyon kelimesi Latince (i: foedus) kelimesinden gelmektedir. Bu kelime sözleşme, birleşme demektir.

Tanımı ise; Uluslararası kişiliğe sahip bir merkezi devlet ile uluslararası kişiliğe sahip olmayan bölgesel devletlerin aralarında güvenceli bir yetki paylaşımı yaparak oluşturdukları devlet topluluğudur.
buradaki merkezi devlet federal devleti, bölgesel devlet ise federe devleti ifade etmektedir.

* Federasyonun kaynağında bir iç hukuk ilişkisi vardır. yani federal devletlerin kurulması bir `kurucu iktidar` olayıdır.
* federasyonu oluşturan üye devletler, yani federe devletler arasındaki ilişki akdi nitelikte değil, anayasal niteliktedir.
* federasyondaki bağ anayasal nitelikte olduğu için bir federe devletin federasyondan \"ayrılma hakkı hukuken mevcut değildir. Bir federe devletin federasyondan ayrılması, hukuk-dışı bir olaydır; bir kurucu iktidar olayıdır. Bir federe devletin federasyondan ayrılıp ayrılmayacağına fiilen karar verilir. bu karar verme karşılıklı anlaşma yoluyla olabileceği gibi, silahlı çatışma yoluyla da olabilir. ,
örneğin 1861 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde güneydeki federe devletlerin federasyondan ayrılmak istemeleri sonucunda 1861-1865 yılları arasında iç savaş çıkmış, bu savaşı federal devlet kazandığından güneydeki federe devletler federasyondan ayrılamamıştır.
* federasyonda, federal devlet, federe devletler üstünde yer alır; onlar üzerinde \"zorlama gücü\"ne sahiptir.
* federal devletlerin kendine has yasama, yürütme ve yargı organları vardır. bu organlar federal yetki alanına giren konularda karar alabilir ve bunların aldığı kararlar federe devletleri bağlar. federal hukuk, federe devletlerin hukuklarından üstündür. Federal devletlerin kendi yetki sahasında aldıkları kararlar, federe devletlerde geçerlidir ve doğrudan doğruya uygulanır.
* federasyonda federe devletlerin uluslararası hukuk bakımından kişilikleri ve keza egemenlikleri yoktur. Uluslararası hukuk bakımından sadece federal devletlerin hukuki kişilikleri vardır. dolayısıyla federe devletler kendi içlerinde bağımsız olsalar da dış ilişkilerinde federal devletlere bağımlıdırlar.
* federasyonda iki tür vatandaşlık vardır. Kişiler hem federal devlete, hem de federe devletlere vatandaşlık bağıyla bağlıdırlar. Ancak uluslararası hukuk bakımından sadece federal devletin vatandaşlığı dikkate alınır.

Federasyona örnek verecek olursak, amerika Birleşik devletlerini verebiliriz.