(b:1.) `gazeteci` tüm bilgi kaynaklarına serbestçe ulaşma ve kamu yaşamını belirleyen ve halkı ilgilendiren tüm olayları izleme, araştırma hakkına sahiptir. Gazetecinin karşısına çıkarılacak gizlilik ve sır gibi engeller, kamusal işlerde yasaya; özel işlerde açık ve ikna edici gerekçelere sahip olmalı.
(b:2.) gazeteci, çalıştığı basın ve yayın organının kendisiyle yaptığı sözleşmede de kaydedilmiş olması gereken temel çizgisini dikkate alır.
(b:3.) gazeteci, inanmadığı bir görüşü savunmaya veya meslek ilkelerine aykırı bir iş yapmaya zorlanamaz.
(b:4.) gazeteci ekonomik bağımsızlığını garanti eden toplumsal rolüne, emek ve yeteneğine uygun bir ücret almalıdır.
(b:5.) gazeteci, kaynakların gizliliği ilkesi uyarınca kaynağını açıklamaya ve tanıklık yapmaya zorlanamaz. Kaynağı izin verdiği takdirde gizlilik ortadan kalkabilir. Gazeteci, kaynağı tarafından açıkça yanıltıldığı durumlarda açıklama yapabilir.

efendim bunlar güzide gazetecilerimizin haklarından bazılarıdır.