halkların demokratik partisi derken halkların diyerek zaten insanları bölüyorlar olması. doğrusu halkın demokratik partisi olması lazım.
türkçe\'de ingilizce\'deki gibi \"the\" durumu olmadığı için yanlış olan önermedir. \'bölüyorlar olması\'ndaki probleme de değinmiyorum.
\"halkların demokratik partisi\" isimden yola çıkarak iki tür çıkarım yapılabilir,

birinci çıkarım:
\"farklı halklardan biraraya gelen bir millet için demokratik bir parti modeli\" iddiası

ikinci çıkarım da şudur ki burada klasik ayrılıkçı azınlık partisi yaklaşımı görüyoruz zaten:
\"bir milleti bir araya getiren farklı halk topluluklarına karşı ortak bir demokrasi anlayışı yoktur\" iddiası
\'\'tc baskısına boyun eğmedik eğmeyeceğiz...., asimile olmayız\'....\' lafını bile türkçe söylüyorsan sen neyin kafasını yaşıyorsun.