hiper gerçeklik - omü sözlük
(bkz: jean baudrillard) tarafından ortaya atılmış bir ifadedir. bu kavram ile, (bkz: Postmodernizm) bakış açısının, asıl noktayı kaçırdığını ima etmiştir. buna göre, mutlak gerçeklik yoktur, sadece imgeler vardır. gerçekliği, saf/çıplak olarak göremeyiz.

bu durumu da, hiper-gerçeklik olarak ifade etmiştir.

dolayısıyla, baudrillard\'a göre, olguların kendisini es geçip, nasıl ifade edildikleri önemlidir. zaten, sanal sosyal ortamların yaygınlaşmasıyla birlikte, gerçeklik bilimle değil, imgeler, semboller üzerinden temsil edilmektedir.

bu da şu sonuca çıkmaktadır. artık, post-modern dünyada gerçekliğin yerini alan imgeler, imge olmaktan çıkmıştır ve gerçekliğin kendisi olmuştur.