türkçesi "boşluk korkusu" olan latince bi terim.


kendisinin varoluşsal ve sanat felsefesi açısından mühim anlamları ve emplikasyonları olup, varoluş felsefesi açısından ele alındığında panteizm ile yakın dirsek teması falan.. evet.

edit: islam sanat anlayışında kendisine geniş bir yer bulmuş bir hissiyatı işaret eder bu dostumuz. geçen girdide onu yazmayı unutmuşum. redved.