Telgrafçı Akif'in türküsü diye de bilinen, ve acı bir ölümün üzerine derlenmiş Elazığ türküsü.

Sözleri de

"Hüseynikten çıktım şeher yoluna
Kol ağrısı tesir etti canıma
Yaradanım merhamet et kuluna
Yazık oldu, yazık şu genç ömrüme
Bilmem şu feleğin bana cevri ne

Lütfü gelsin telgrafın başına
Bir tel çeksin Musul'da gardaşıma
Şu gençlikte neler geldi başıma
Yazık oldu, yazık şu genç ömrüme
Bilmem şu feleğin bana cevri ne

Telgrafın direkleri sayılmaz
Âti hanım baygın düşmüş ayılmaz
Böyle canlar teneşire koyulmaz
Yazık oldu, yazık şu genç ömrüme
Bilmem şu feleğin bana cevri ne"

diye böyle gider.