inandığı yaratıcının adil olmadığını iddia eden müslüman - omü sözlük
Yaratıcının var olup olmadığını bilimsel olarak tartışamazsın, bu bir inançtır, inanan inanır inanmayan inanmaz diyen müslümandır.

Bu bakış açısına göre yaratıcı dünyada bir şans oyunu sistemi var etmiştir. Sistem içerisinde meydana gelen çeşitli olgular sonucunda bir takım insanlar inanmayı tercih edip cennete giderken bir kısımları ise inanmamayı tercih edip cehenneme gitmektedir. İnanıp inanmamayı etkileyen veriler olmadığına göre tamamen düşünce ve kanaat sebebiyle insanları yakan bir yaratıcı vardır. Böyle bir yaratıcıya el - adil sıfatı verilemeyeceğine göre bu yaratıcı Allah olamaz. Put mudur nedir artık araştırılması gerekir.

Öte yandan el-adil sıfatına sahip bir allah tan basediyorsak, mutemelen insanların önüne bir takım varlık delilleri koyacaktır. Bu deliller karşısında inkara sapanlar yaptıkları yanlı davranışın bedelini öder ve hak etmiş olur. Burada da o kişinin içinde bulunduğu ortam, ailesi, okuduğu kitaplar ve girdiği siteler de dahil her bir şey etki sahibidir ve tüm bunları hafifletici sebep olarak ele alıp öyle hüküm verecek bir yaratıcı olarak mutlak adaleti sağlayacaktır.

Allahın varlık delillerine bakarsak konu çok uzar lakin daha sonra isteyen ulaşabilsin diye şimdiden geleceğe bakınız vermekte fayda var :) (bkz: Allahın varlık delilleri)
müslüman olmak için Kuran\'ın bi kısmına değil tamamına inanmak gerekir ve adalet Kuranın en üstte tuttuğu değerdir sürekli tekrarlanır.Rahmanın sıfatlarından biridir ve bi müslüman Rabbin sözünde duracağına iman eder.Sadece bu dünya için düşünülürse evet Rab adaletsizdir ama filmin devamı var ve müslüman buna iman eden kişidir..Müslüman olduğu halde Tanrının adil olmadığına inanan kişi çelişki içindedir.(bkz: 4:58 , 4:135 ,ZİLZAL 7,8)
Burada kastedilen müslüman yaratıcının adil olmadığını söylememektedir. Lakin aklında çizdiği inanç sistemi adil olmayan bir sistemdir ve bilmeden yaratıcıyı adaletsiz işlerle uğraşan bir varlık gibi görmekte / göstermektedir