* İslamiyetin kölelik statüsüne tavrını belirleyen iki ayırıcı özelliği vardır:
1) islamiyetin bu kurumu zaman içinde tamamen ortadan kaldırmayı hedeflemiş olması
2) azad oluncaya kadar kölelere insanca muamele edilmesi konusunda etkin önlemler alınması.

* İslamiyette kölelik müessesinin neden ortadan kalkmadığına dair çeşitli görüşler bulunmakta. Bilindiği gibi islam hukukunda köleliğin en önemli kaynağı savaş esirliğidir.
Savaşta ele geçirilen esirler için üç yoldan birinin tercih edilmesi gerekmektedir:
- karşılıksız ya da belli bir fidye karşılığı serbest bırakmak
- hürriyetlerini ellerinden alarak köle statüsüne geçirmek
- öldürmek
işte buradan da görüleceği gibi eğer kölelik var olmasaydı ve esirlerin herhangi bir sebeple serbest bırakılması mümkün olmazsa esirlerin kendilerini bekleye son ölümdür. Bazı islam hukukçuları da \"ölüm\" gibi kötü bir sonu önlemek için kaldırılmadığını savunmaktadır.
*yine savaş sonrası esirlere yönelik savaş sonrası esirlere yönelik toplu katliam duygularını kölelik uygulamasının yumuşattığı, uluslararası ilişkilerin savaş esasına dayandığı bir ortamda tek taraflı olarak köleliğin kaldırılmasının kaçınılmaz olarak kaldıran taraf aleyhine sonuçlar doğuracağı, bu nedenle köleliğin kaldırılmadığı konusunda görüşleri olan islam hukukçuları da bulunmaktadır.
*islam hukukçularının bir kısmı ise köleliği inançsızlığın cezası olarak nitelendirmişlerdir. köleliğin bir iyileştirme kurumu olduğunu savunanlar bulunduğu gibi, bu kurumun bir islamlaştırma müessesi olarak kullanıldığı konusunda da görüşler mevcuttur.

işte genel olarak islamda kölelik bu şekildedir.

ayrıca (bkz: islamın kölelik kurumuna bakışı ve getirdiği yenilikler)
2 şekilde çıkar karşına,

1- müşriklerin köleciliği bırakması.
2- inananların ellerinin altında hazır bulunandan vermesi.. paradır, mal mülktür o tür şeyler..

köleciliği yasaklayan sadece bana köle olun diyen bir tanrı sana efendilik hakkı mı verir ?

rab: efendi
abd: kul.

Dönemin şartına göre düşün.. her yerde kölecilik var. Muhammed öldükten sonra özellikle ata geleneklerine dönmek için anlamını bozdular.. diye düşünüyorum. çok şükür özüne dönüyor, akıllıca okuyunca neyin ne olduğunu anlıyorsun.