iz bırakan şiirlerden iz bırakan mısralar. - omü sözlük