kına gecesi ağlamayan geline biber gazı sıkmak - omü sözlük