birden fazla bağımsız devletin uluslararası hukuki kişiliklerini muhafaza etmek şartıyla belli bir amaçla, özellikle ortak savunmalarını sağlamak üzere kurdukları bir devlet topluluğudur.

*konfederasyon bir uluslararası antlaşmayla kurulmaktadır. Yani üye devletlerin \"ayrılma hakkı\" bulunmaktadır.
*konfederasyonu teşkil eden üye devletler(konfedere devletler)gerek iç, gerekse dış ilişklileri bakımından bağımsız birer devlet niteliğini korurlar.
*Konfederasyon bir \"`devlet`\" değildir. Konfederasyonun tüzel kişiliği mevcut değildir.
*konfederasyon, konfedere devletlerin üzerinde bir zorlama gücüne sahip değildir.
*konfederasyonun tek organı \"diyet\" adı verilen bir meclistir. Bu mecliste konfedere devletlerin delegeleri varır. Diyet meclisi, genellikle bu delegelerin oy birliği ile karar alabilir. Kararları da doğrudan konfedere devletlerde geçerli değildir. Diyet meclisinin kararlarının her konfedere devlet tarafından ayrıca onaylanması gerekir.

*konfederasyonun en eski örneği İsviçre Konfederasyonu\'dur(1291-1848). Bu konfederasyon da 1848 yılında federasyon halini almıştır.
Amerika Birleşik Devletleri de bir federal devlet haline gelmeden önce, 1776-1787 yılları arasında bir konfederasyondu.
1815\'ten 1866\'ya kadar Almanya da bir konfederasyon halindeydi.
bu bilgilerden çıkarılan sonuca göre; konfederasyon, `federasyon`a geçiş aşamasıdır.

*günümüz de ise dar ve teknik anlamda konfederasyon olarak kabul edilen bir devlet topluluğu yoktur.