kur'an'da geçen allah baldırını gösterir ifadeli ayet - omü sözlük
iki ayrı şekildedir:

\"allah, ahirette peygamberlere kimliğini kanıtlamak için bacağını açıp baldırını gösterir.\" (müslim, iman 302; müsned, 3/1)

\"baldırların açılacağı ve kâfirlerin secdeye çağrılıp da gözleri düşmüş ve kendilerini zillet kaplamış bir hâlde buna güç yetiremeyecekleri günü düşün. hâlbuki onlar sağlıklarında secde etmeye çağrılıyorlardı.\" (kalem suresi -42)

yahu bu ne? şimdi gerçek bir müslüman kardeşim buraya gelip \"allah aslında şunu şunu demek istüyür öyle değilllll\" falan diycek ve ben \"heee öyleyse tamam aq pardn .s.s.s\" diycem. haklı çünkü.

(bkz: allahü teala dur allah\'ını seversen zaten ortalık karışık)
--- `spoiler` ---

Bazı ayet ve hadislerde \"Allah\'ın eli, Allah\'ın ipi, Allah\'ın baldırı,..\" gibi ifadeler kullanılmaktadır. Bu tür ayetler mütaşabih ayetlerdir. Peygamber Efendimiz (asm) de bazı hadislerinde mütaşabih kelimeler kullanmıştır. Böylece insanlar bu meseleri daha iyi anlasın. Nitekim başka bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmaktadır:

\"Ebu Said (ra) anlatıyor. Resulullah (aleyhisselatu vesselam)\'ı dinledim, \"Baldırların açılacağı, kendilerinin secdeye davet edileceği gün...\"(Kalem, 68/42) mealindeki ayetle ilgili olarak şöyle diyordu:

\"Rabbimiz baldırını açar, her mümin erkek ve her mümin kadın O\'na secde eder. Dünyada iken kendisine riya ve gösteriş olarak secde edenler geri kalırlar. Onlar da secde etmeye kalkarlar, ancak sırtları bükülmeyen yekpare bir tabakaya dönüşür (ve secde edemezler.).\" (Buhari, Tefsir, Nun ve Kalem 2, Nisa 8, Tevhid 24; Müslim, İman 302)

--- `spoiler` ---

http://m.sorularlaislamiyet.com/index.php?oku=12477

(bkz: araştırmak)
Arapça bir deyim olan \'baldırın açılması\', \'hesabın eksiksiz görülmesi\' anlamına gelir. Yani bu ayette hesap gününden bahsediliyor sayın belagat ilmini bilmeden ayet tefsir etmeye çalışan insan.
Eminim ayetel kürsi\'nin \"allah\'ın kürsüsü gökleri ve yeri içine alır\" kısmını okurken de aklına kocaman bir kürsü geliyordur.