lojistik - omü sözlük
ana ve ara malzeme, hammadde, ürün, ekipman, personel, hizmet ve veri akışı gibi çeşitli kaynakların üretim aşamalarından ihtiyaç duyulan kullanım ve tüketim aşamalarına kadar olan (depolama, muhafaza, nakliye, sevkiyat, geri iade, tedarik zinciri kapsamındaki) bütün geri hizmet süreçlerinin ve etkinliklerinin etkili, verimli ve zayiatsız yapılacak bir biçimde planlanması, örgütlenmesi, iyileştirilmesi ve yönetilmesidir.

askerî anlamda lojistik; silâhlı kuvvetlerin etkinliği için ihtiyaç duyduğu personel, savaş mühimmatı, askerî teçhizat, yiyecek, içecek, ikmal malzemesi tedariğinin, muhafazasının, bakımının ve sevkiyatının, bununla birlikte haberleşme ve mühendislik gibi her türlü geri hizmet desteğinin sağlanması için yürütülen planlı, örgütlü ve koordine faaliyetler bütünüdür.

--- `spoiler` ---

matematiğe ve hendeseye dayalı, yani hesaplı bir düşünce, etkinlik ve optimizasyon süreci bilimi olarak lojistiğin tarihsel süreçteki gelişimi, gerek taktik ve stratejinin, gerekse mühendisliğin son derece ehemmiyetli unsurlar olduğu `askeriye` ile doğrudan ilişkilidir.

sanayi devrimi ile ortaya çıkan gelişmeler, daha çok iktisadî ve ticarî süreçleri kapsayan bir lojistik anlayışı doğurmuştur.

bu kapsamda günümüz lojistiği;

sipariş alma, satın alma, talep tahminleri alma, müşteri taleplerine göre ürün hazırlama, üretim planlası yapma; depolama (stoklama), ambalajlama ve/veya paketleme, fiyatlandırma ve etiketleme; envanter (stok) yönetimi, malzeme ve ekipman yönetimi, ürün, hizmet ya da ana ve ara malzeme tedariği (bknz: `tedarik zinciri`); yedek parça desteği; sigorta ve geri iade işlemleri; tüketici ve müşteri hizmetleri; yükleme yeri, varış zamanı planlaması ve araç, rota optimizasyonu ile sevkiyat; nakliye, gümrük (ya da gümrükleme), elleçleme gibi birbiriyle ilişkili birçok işlem, hizmet ve faaliyet süreçlerini bünyesinde barındırmaktadır.

--- `spoiler` ---