mühendishane-i berr-i hümâyun

ııı. selim döneminde, ıslahat çalışmaları kapsamında 1795 senesinde kurulmuş bir eğitim kurumudur. denizcilik, haritacılık ve gemi inşaatı yanısıra, bünyesinde ayrıca inşaat mühendisliği öğretimi yapılıyordu. yine, kendisine bağlı mühendishane-i fünun-i berr-i humâyun\'da, topcu ve humbaracı sınıfının askerî eğitimi veriliyordu. kuruluşundan yaklaşık elli sene sonra mimarlık eğitimi de verilmeye başlanmıştır. osmanlı\'nın 19. yüzyıl inşa kadroları büyük oranda bu kurumdan yetişmiştir.

ayrıca (bkz: mühendishane-i bahr-i hümayun)