mülkiyet tartışmalarına kıtlıkçı yaklaşım - omü sözlük
mülkiyetin temeli şey\'lerin kıt olmasıdır. eğer bir şey kıt olmasaydı mülkiyeti üzerinde tartışmaya da gerek kalmazdı. mesela oksijen dünya için kıt bir kaynak değildir, bu yüzden özelleştirilmeli mi kamulaştırılmalı mı şeklinde bir tartışmaya lüzum yok. fakat oksijen tüpüyle uzaya çıkıldığında bu tartışma ortaya çıkabilir. demek ki kıtlık her şeyden önce bir müreffehlik problemi. (hh hoppe, 1989, 2013) o zaman bizim kıt kaynakları en etkili nasıl kullanabiliriz onu tartışmamız gerek, burada da özel mülkiyetin kamusal mülkiyete net üstünlüğü göze çarpıyor. (ortamalların trajedisi diye bir şey vardır mesela)

hoş bir yaklaşımdır.