Aletli yada aletsiz olarak ortaya çıkartılabilir düzenli ve düzensiz ses kümeleri.

Tarihte müziğin ortaya çıkışı ile alakalı çeşitli efsaneler vardır. Ama genel tanı müziğin vurmalı çalgılar ile ortaya çıktığı yönündedir. Kullanımı dini ayinler ve savaş yada av öncesinde başlamıştır.
dini-ırkı-rengi vs. bölüşümü olmayan, insanlık ürünü.. aynı frekanstaki düzenli seslerdir.

gürültü ile karışmasın.. gürültü ayrı frekanslardaki düzenli seslerdir.