nem kurutma - omü sözlük
Hava kütleleri içerisinde yer alan su bileşenlerine nem denmektedir. Halk arasında rutubet olarak da adlandırılmaktadır. Rutubet neme göre biraz daha kirli ya da mikroplu bir durumu ihtiva etmektedir. Evlerin duvarlarında ya da tavanlarında oluşan yeşilimsi çirkin görüntü bunun göstergesidir. Nem insan yaşamının devamını sağlayan önemli olaylardandır. Su döngüsü nem sayesinde tekrarlanmaktadır. Nemin insan sağlığına faydalı olması ancak ideal oranlarda olması ile sağlanır. Fazla ya da az nem oranları insan sağlığına zararlı olduğu gibi iç mekânlarda yapılara ve eşyalara da zarar vermektedir. Kötü kokular, eskiyen eşyalar, dökülen duvar boyaları nemin fiziki zararlarındandır. Nemin biyolojik zararları da bulunmaktadır. Bunlardan birincisi küf alerjisidir. nem kurutma