(bkz: hiççilik) her şey anlamdan ve değerden yoksundur diyen ideoloji.
Friedrich Nietzsche ünlü alman filozof. Nihilizm savunucusudur. Yine ünlü bir filolog olan kant\'tan etkilenmiştir.

//herkes birbirinden etkileniyordu. Lise3 Felsefe
hiççilik ya da nihilizm veya yokçuluk;metafizik ve ahlaki güçleri yok sayan, mevcut olan değerlere ve düzene karşı çıkan, hiçbir iradeye boyun eğmeyen görüşlerin genel adıdır.

Burada hayata neden geldik, neden yaşıyoruz gibi bir takım varoluşsal sancılar çeken bizler için şu cevabı veriyor ki nihilizm; aslında bu dünyaya gelmenin bir anlamı yok.Sorgulama sadece Yaşa ve git!


derler ki william shakespeare şu dizeleri nihilizm için yazmış;

sön, kısacık mum, sön!
ömür bir yürür gölge; zavallı bir kukla
ki sahnede salınıp çırpınarak saatini dolduruyor,
sonra bir daha adı duyulmuyor:
bir aptalın anlattığı bir masal bu;
sırf gürültü, patırtı; bir anlama geldiği de yok!.
bir ideoloji olarak değerden ve anlamda yoksun değildir tabii ki.

anlamın hayata içkin olmadığını söylüyor diyebiliriz ama sanıyorum. aslında bu da yanlış bir tanım; hayata karşı bir tavır takınmamanın, hayata karşı takınılacak en doğru tavır olduğunu ifade etmek çabasındaki bi düşünce okulu. edgelordlar çok sever bunu.

şu fotograf hala yapılmış en iyi nihilizm tanımıdır:


görsel