`kamusal tanrıcılık` ya da diğer değişle `bütünsel tanrıcılık`

tanrının, evrenin kendisi olduğunu savunan teolojik görüştür. bu görüşe göre; evren bilinçlidir, evren yaratandır. yaratıcı olan evren mutlaktır ve değişmez. yarattığı diğer her şey ve herkes evrimsel süreçlerle (değişerek) varolmakla ve tekrar tanrının kendisine dönerek onunla tekrar bütünleşmekle yükümlüdür. kısacası; tanrıdan, yani evrenden gelen, yine tanrıya, yani evrene dönecektir.

ayrıca (bkz: teizm) (bkz: panteizm)