resim - omü sözlük
anın komprase edilip saklandığı şeylerin tümüne verilen isim. fotoğrafı da kapsar, ölümüne yakın barthes'ın çok ilgisini çeker.
Resim sanatına ait ilk izlere Yontma Taş Devri’ nde rastlıyoruz. Bu devir insanlarının, uçları yanmış tahtalarla yaptıkları mağara duvar resimleri daha çok av sahnelerini canlandırırdı. Zamanla mimari yapılara verilen önem nedeniyle resim sanatının gelişimi durmuş, fakat süsleme ve bezeme alanında büyük ilerlemeler görülmüştür. resim kursu