rousseau aydınlanmacı mıydı tartışması - omü sözlük
ilginç bir tartışma. rousseau tabiat halini sever fakat ona dönemeyeceğimizi söyler, tabiat hali sevgisi pre-modernizmi sevdiği şeklinde yorumlanabilir. bunun yanında özel mülkiyete dair kuşkuları (hatta sevmediği) de vakidir. bunun yanında bireyci değil kolektivisttir. genel olarak bunlar aydınlanmacılıktan çok karşı-aydınlanmacılığa yorumlanabilir.