bütün engellere rağmen, ağır koşullara rağmen, yasaklanmalara rağmen, siyasi baskılara rağmen, elinden sazını düşürmeyip türkülerine devam etmiştir. en eski türkücülerden birisidir.

(bkz: https://www.youtube.com/watch?v=fVstKf0RcWc )
`ahmet kaya`nın hayran olduğu sanatçı. bir şekilde ruhi su ile tanışma fırsatı bulur ve ona bir parçasını dinletir. ruhi su sinirlenir \"öyle at teper gibi bağlama çalınmaz, kavga edilmez bağlamayla, bağlama meşk işidir\" der. ahmet kaya verdiği ilk konsere `bağlama böyle de çalınır` adını verir ve ruhi su\'ya gönderme yapar. bu ruhi su hayranı olduğu gerçeğini değiştirmez.