şamanizm - omü sözlük
en eski inanç sistemidir. Türklerin,
Moğolların ve Asya göçebelerinin eski
dinidir. Bu inanca göre bir yanda
gökyüzünü mesken tutmuş iyilik Tanrıları,
bir yanda yeraltının karanlığına gömülmüş
kötülük Tanrılarının ve ağaçta, taşta, dağda,
suda, ateşte, ayda, güneşte uyuyan ruhların
varlığına inanılır.

Şamanlar, bu Tanrı ve
ruhlarla insanlar arasında aracılık yapan
kişilerdir. Şamanist
olan birisi kendini baba, dede ve atalarına ait
bir hayatın devamı olarak görür, bunları bilir
ve sayar. Yani atalar kültü hakimdir.

Ağaçlara çaput bağlamak,bir şey söylerken güneşi ya da ayı şahit olarak göstermek günümüzde hala şamanizmin etkilerinin olduğunun kanıtıdır.