“ kullarım beni sana soracak olursa, muhakkak ki ben (onlara) pek yakınım. bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. öyleyse, onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler. umulur ki irşad (doğru yolu bulmuş) olurlar.”(bakara, 186)
\"görmüyorlar mı; biz, suyu çorak toprağa sürüyoruz da onunla ekin bitiriyoruz; ondan hayvanları, kendileri yemektedir? yine de görmüyorlar mı?\"

(secde suresi / 27)
Şüphesiz ki Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder. Hayasızlığı, fenalığı, azgınlığı yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.
De ki: \"Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, kadınlarınız, aşiretiniz, ele geçirdiğiniz mallar, kesat gitmesinden korktuğunuz bir ticaret ve hoşunuza giden evler size Allah ve peygamberinden ve onun yolunda cihaddan daha sevimli ise, artık Allah\'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah öyle fasıklar güruhunu doğru yola erdirmez.\"
tevbe suresi 5. ayet

\"müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün; onları yakalayın, onları hapsedin ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. eğer tevbe eder, namazı dosdoğru kılar, zekâtı da verirlerse artık yollarını serbest bırakın\"