Kültürümüzle alakalı olan durum
Korku filmleri genel olarak aynı filmlerin farklı yorumlarından ibaret
2 temel konu var
1. Şeytan bizde cin olarak geçiyor
2. Seri katil oda yalnızca refah seviyesi yüksek ülkelerde mevcut
Toplumumuzu cinlerden başka esaslı korkutan öge olmadığı için, sektörde cinli filmler yürüyor.