`türkoloji` (`türklük bilimi`, eskiden: türkiyyat) üzerine ihtisas yapan insanlara verilen unvandır. (bkz: türklük bilimci)

dünya coğrafyasındaki türk halklarının, geçmişten günümüze sahip oldukları maddî ve manevî özelliklerini, birikimlerini sistematik olarak, yani bilimsel çerçevede arşivleyen ve inceleyen insanlardır.

türk dilleri ve lehçeleri, türk tarihi, türk halklarının kökeni, türk edebiyatı, türk kültürü, türk sanat ve mimarisi, türk halklarının inançları, inanç sistemleri ve özellikleri gibi türk toplumlarına ait birçok konu türkologların çalışma alanlarıdır.