ülkemizin gelişimini engelleyen temel unsurlar - omü sözlük
\"İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır.\"

atamız\'ında dediği gibi dahili ve harici bedhahlardır efendim
Sorunlara çözüm üretmek yerine sorun çıkarmaya çalışan mahlukatlar. Zaten amaçları da ülkenin gelişmesini engellemektir, başarıyla sonuçlanmıştır.
başta eğitim sistemi olmak üzere bunu takip etmekte olan dar görüşlü insanlardır.

belirli dogmalara takılıp kalmanın bize bir getirisi yoktur sevgili sözlük yazarı arkadaşlarım at gözlüğüyle bakmayı bırakıp olaylara geniş bir yelpazeden bakmak gerektiğini düşünmekteyim yanlış anlaşılmasın geniş olunmalı demiyorum olaylara farklı açılardan bakılmalı diyorum.

ayrıca her birey kendi özgürlüklerinin sınırının farkında olmalıdır özgürlüklerimiz bir başkasının özgürlüklerini kısıtlayıcı nitelikte olmamalıdır.

bunun yanında düşünce ve ifade özgürlüğüne saygı toplumumuza öğretilmesi gereken en temel şeylerden biridir.
(bkz: j.s. mill düşünce ve tartışma özgürlüğü üstüne)
Düşünmüyoruz! Araştırmıyoruz! Okumuyoruz!
Birileri ben araştırdım bu böyle diyor, hee tamam o zaman öyledir diyoruz. Hiç aman acaba böyle de olabilir mi? Sen bunu nerden duydun? Dur bi de ben bakim öyle miymiş? Sana nasıl inanalım diyen yok. Sonra da ot gelip koyun gidiyoruz.
kuşkucu olmamak, sorgulamamak, kolay kabullenmek, aktif olarak tepki vermemek, karşısındakinin düşüncelerine saygısızlık, tartışmadan kaçınmak ve kavgayı sevmek şeklinde sıralanabilir