Kapalı bir yerin sıcak ve durgun havasınıdalgalandırarak esinti sağlayan veya böyle bir ortama temiz hava
2. bazı tarım alet veya makinelerinde tohumları savurmak, temizlemek için içeriye hava çeken alet.
3. Motorlu taşıtların iç havasınıdeğiştirmeye yarayan düzen.