vasal olanın daha kolay kabul görmesi - omü sözlük