6-17 yaş arası çocuklar için uygulanan, ilgili yaş gurubundaki çocukların bilişsel alandaki gelişimlerinin belirlenmesinde kullanılan klinik bir zeka ölçme testi.
Ülkemizde 2016 yılından bu yana hayatımıza giren WISC-4 , çocuklara bireysel olarak uygulanır. Yaklaşık olarak 2 saat süren uygulama kapsamında belirli standartlar dahilinde uygulanan 10 temel alt test neticesinde ortaya çıkan sonuç klinik yorumlamadan geçerek rapor halinde sunulur.