yarın vize sınavı olduğu hâlde çalışmamak - omü sözlük