22 kasım 1908’de ilk diş hekimliği okulu olan darülfünun osmanlı tıp fakültesi dişçi mektebi kurulmuş, cumhuriyetin ilanından sonra istanbul üniversitesi diş hekimliği fakültesi adını almıştır. sonrasında da 22 kasım tarihi, türk diş hekimleri günü olarak belirlenmiştir. diş hekimi ve diş hekimi adaylarımıza selamlar olsun.
Kutlu olsundur. Bütün hekimlerimiz hasta yakını saldırısız bir yıl geçirsinlerdir.