(bkz: demagoji) insanların duygularını harekete geçirerek, kendin için fayda sağladığın bir ortam yada duruş hazırlamak. iletişimin her türlüsünde kullanılabilir.
Fotoğraf banyosu esnasında film ve kâğıt yüzeye sürekli olarak bozulmamış banyonun temas etmesini sağlayan yöntem.
Kimyasal işlemler sırasında, duyarlı yüzeye sürekli olarak bozulmamış banyonun temas etmesini sağlayan yöntem; Bu yöntem özellikle film ve kâğıtların geliştirme banyosunda bulundukları sırada ve saptama banyosunun (tespit banyosu ya da fix) ilk birkaç dakikasında çok önemlidir. Üretici firmaların bu konudaki uyarılarına aynen uyulmalıdır.