isimsiz; kaynağı belli olmayan; ne idiği belirsiz anlamlarında kullanılan bir sıfat

yaratıcısı bilinmeyen (eser) (bkz: unknown artist)
Anonim yapanı hakkında yeterli bilgilere sahip olunmadığı anlamına gelir sanat eserlerin de karşımıza çıkar daha çok ve bu koşula daha uygun bir kelimedir.