bir kadını er mi yoksa ar mı zapteder - omü sözlük