bir tarafın kuyusunu kazan taraftır. Genellikle düşmanına daha da yakın olması öğütlenir insana.
(u: fars lisanından devşirme bir türkçe sözcüktür) dost kelimesinin karşıtı olmakla birlikte; "dost uyur, düşman uyumaz" deyiminde karşılaştırmalı olarak her ikisinin de adı geçmektedir. lâkin, o deyimin aslı "sü uyur, düşman uyumaz" şeklindedir!

konuyla alâkalı bir tane de sosyal mesaj verelim: (u: bir adet yeni sosyal mesajınız var) (bkz: enemy inside is always out of sight)